Historia firmy

Powody powstania przedsięwzięcia Koszty w Rolnictwie są oparte na 20-letnim doświadczeniu w agrobiznesie. Pracując dla firm obsługujących rolnictwo, ale także współprowadząc gospodarstwo, często spotykaliśmy się z brakiem dokumentacji, informacji, doświadczenia, co przekładało się na trafność i rzetelność podejmowanych decyzji.

W związku z tym pojawiła się w nas intencja pomocy właścicielom, przedsiębiorcom i rolnikom w zrozumieniu ich biznesu, podejmowaniu właściwych decyzji na podstawie systematycznie zbieranych dokumentów księgowych i danych produkcyjnych. A to wszystko w powiązaniu z możliwościami rynkowymi przedsiębiorstwa czy gospodarstwa.